Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen denetimlere yönelik yazılı açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada, iç ve dış ticarette haksız rekabete konu olacak fiilleri engellemek, ticaretin güvenli bir şekilde olmasını sağlamak, Bakanlık ve Hazine'nin haklarını koruyucu önlemler almak amacıyla inceleme ve soruşturmaların titizlikle sürdüğünün altı çizildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm rakamlarını açıkladı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm rakamlarını açıkladı

Bu kapsamda gümrük, iç ve dış ticaret konularında belirlenen usulsüz hareketlere ilişkin 2023 yılında düzenlenen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmalar neticesinde 2 bin 194 rapor düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar eklendi:

"Bu raporlar neticesinde 789 milyon lira ek vergi tahakkuku ve 5,7 milyar lira idari para cezası olmak üzere 6,4 milyar lirayı aşkın kamu alacağının tahsil işlemlerine başlandı. Bakanlık olarak, piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan, kamu zararına yol açan girişimlerin takibi azami hassasiyetle yapılmakta olup, bütün sektörlerde mevzuata aykırı işlemleri engellemek, devletimizin ekonomi politikalarını etkili bir şekilde uygulamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."   şeklinde duyuruldu.