Ticaret Bakanlığı'nın Özellikle internet alışverişlerini etkileyen influencerlar da denetim altına alınacak ve "Influencer Sertifika Programı Projesi" ile sertifikalı influencerlar, reklam verenlere güvenilir bir reklam ortamı sunacak.

Stratejik plan, tüketicilere daha fazla güvence sağlamak amacıyla güven damgasını öne çıkarıyor. E-ticaret platformlarındaki gibi, influencerlara verilecek sertifikalar aracılığıyla da tüketicilere güven duygusu aşılanacak. Bu adımların yanı sıra, tüketici hakem heyetleri 81 il merkezinde yeniden yapılandırılacak ve kurumsal kapasiteleri güçlendirecek çalışmalar yapılacak.

Murat Kurum: Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur Murat Kurum: Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur

Özellikle çocuklar ve yaşlılar gibi hassas tüketici gruplarına yönelik özel önlemler alınacak. Yeşil dönüşüm, çevresel etkiler, sürdürülebilir üretim ve tüketim konularında bilinçlendirme çalışmaları artırılacak. Bu sayede, tüketicilerin çevresel konularda daha bilinçli tercihler yapmaları hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı aynı zamanda, tüketici uyuşmazlıklarının elektronik ortamda çözülebilmesi için Tüketici Şikâyet Platformu oluşturacak ve uluslararası örnekler incelenerek mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesine yönelik ihtiyaç analizleri yapacak.