Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Merkez Bankaları faaliyetlerinde kar-zarar olgusu" başlıklı bir yazı yayınladı.

Analizde, merkez bankalarının ticari bankalardan farklı olarak kamu yararını gözeten bir çerçevede faaliyet gösterdiği ve kar amacı gütmediği vurgulandı. Merkez bankalarının temel amacının fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlamak olduğu belirtildi.

Merkez bankalarının kar veya zarar yapmasıyla ilgili yapılan çalışmalara da atıfta bulunulan analize göre, merkez bankalarının genellikle kar elde etme eğiliminde olduğu ancak politika hedeflerini gerçekleştirmek için belirli dönemlerde zarar edebileceği ifade edildi. Özellikle 2008 finansal krizi ve Covid-19 pandemisinin bu tür istisnai dönemlere örnek olarak gösterildiği belirtildi.

Analizde, merkez bankalarının zararlarının operasyonlarını doğrudan etkilemediği ve merkez bankalarının yapıları gereği herhangi bir sermaye düzenlemesine tabi olmadığı ifade edildi.

Salgın sonrası dönemde merkez bankalarının süreçlerinin de değerlendirildiği analizde, pandemi döneminde uygulanan genişleyici-destekleyici para politikalarının öne çıktığı ve enflasyonla mücadelenin önemli bir politika önceliği olduğu vurgulandı.

Kılıçdaroğlu'ndan yeniden adaylık açıklaması Kılıçdaroğlu'ndan yeniden adaylık açıklaması

Son yıllarda artan faiz giderleri ve menkul kıymet değer kayıplarının zarar eden merkez bankalarının sayısında bir artışa neden olduğu belirtildi. Ancak bu durumun merkez bankalarının fiyat istikrarını sağlamaya yönelik faaliyetlerini etkilemeyeceği değerlendirildi.