Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TCMB'nin Finansal İstikrar Raporu-Mayıs 2024'ün ön sözünde önemli değerlendirmelerde bulundu. Karahan, makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesi kapsamında menkul kıymet tesisi uygulamasının yürürlükten kaldırıldığını ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) kademeli çıkış politikalarının sürdüğünü belirtti.

Karahan, finansal istikrara ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve raporun son sayısıyla bu gelişmeleri kamuoyuyla paylaştıklarını vurguladı. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikasına ek olarak parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla alınan makroihtiyati önlemlerin finansal koşulların sıkılaşmasına katkı sağladığına dikkat çeken Karahan, şu ifadeleri kullandı:

"Makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesi kapsamında menkul kıymet tesisi uygulamasını yürürlükten kaldırırken, Kur Korumalı Mevduat'tan kademeli çıkış politikamızı sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönemde de piyasa mekanizmasının etkinliğini artıracak ve makro finansal istikrarı sürdürecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Sıkı para politikası duruşumuz ve makroihtiyati politikalar finansal piyasalara hızlı ve etkili bir şekilde yansımaktadır. Türk lirası kredi faizlerinin geldiği seviye iç talepteki dengelenme sürecine katkı verirken, yabancı para kredilerde son dönemde büyüme göze çarpmaktadır. Yabancı para kredilerin gelecek seyrinin finansal sistemde oluşturabileceği riskleri azaltmak amacıyla bu kredileri de büyüme sınırı düzenlemesine dahil ettik."

Karahan, Türk lirası mevduat faizlerinin seviyesinin tasarrufları teşvik ederek Türk lirasına olan ilgiyi artırdığını belirtti. Bu durumun bir yansıması olarak kur korumalı hesaplarda düşüş sürerken, nisan ayından itibaren yabancı para mevduat hesaplarında kayda değer bir gerileme gözlendiğini ifade etti. Karahan, "Bu gelişmeler sonucunda mevduat kompozisyonunda Türk lirasının payı önemli ölçüde artmıştır," dedi.

Okul Müdürlerinden Milli Eğitim Müdürüne Tepki: 70 Müdür İstifa Hazırlığında Okul Müdürlerinden Milli Eğitim Müdürüne Tepki: 70 Müdür İstifa Hazırlığında

TCMB Başkanı Karahan, bankacılık sisteminin güçlü likidite ve sermaye yapısının finansal istikrarın sürmesine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti. Politikalara artan güven ve olumlu beklentilerle birlikte ülke risk priminde belirgin bir iyileşme kaydedildiğini ifade eden Karahan, reel sektör ve bankacılık sektörünün vadesi gelen dış borçlarını yüksek oranlarda yenilediğini bildirdi. Karahan, finansal koşullardaki sıkılaşmanın bankacılık sisteminin aktif kalitesine yansımasının sınırlı olduğunu belirtti.