TBMM Genel Kurulu, bu hafta sağlık ve enerji alanlarına ilişkin önemli düzenlemeler içeren kanun tekliflerini ele alacak.

Ekonomist Şenol Babuşçu, memur ve emekliye düşük zam planını yazdı Ekonomist Şenol Babuşçu, memur ve emekliye düşük zam planını yazdı

Öncelikle, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülerek, çeşitli sağlık alanlarında düzenlemeler yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda, diş tabiplerinin muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilmesi, acil tıp ana dal uzmanlarının yan dal uzmanlık alanlarının genişletilmesi gibi konular üzerinde durulacak. Ayrıca, sağlık alanında çalışan eleman sayısının artırılması ve sözleşmeli pozisyonlarının genişletilmesi gibi adımlar atılacak.

Bu teklifin görüşmelerinin ardından ise Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Bu teklifle, yerli üretim ve ithal edilen doğal gazın sıvılaştırılarak dünya piyasalarına sunulması, enerji verimliliğini artırmaya yönelik projelere destek sağlanması gibi hususlar üzerinde durulacak. Ayrıca, yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulabileceği alanlar genişletilecek ve elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi taleplerine ilişkin düzenlemeler yapılacak.

Ayrıca, Adalet Komisyonu, 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlayacak ve bu çerçevede önemli yargı reformları ele alınacak. Bu hafta ayrıca, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.