Beklentilerinin sözleşmeli istihdamın kökten kaldırılması olduğunu bildiren Geylan, bu süreçte yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmasını istedi. Özellikle eş durumu mazeretinden dolayı tayin hakkı verilmesinin elzem olduğu bildiren Geylan, “Aile birliğinin sağlanması, Anayasanın 41. maddesinin amir hükmüdür. Kamu idaresi artık Anayasayı ihlal etmekten vazgeçmelidir” dedi.


Genel Başkan açıklamasında şunları kaydetti: “Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre sözleşmelilerle ilgili kanun teklifi TBMM’ye iletilmiş. Pek tabii ki beklentimiz, sözleşmeli istihdamın kökten kaldırılmasıdır. Ancak bu süreçte de meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır. Özellikle eş durumu mazeretinden dolayı tayin hakkı verilmesi elzemdir. Aile birliğinin sağlanması, Anayasanın 41. maddesinin amir hükmüdür. Kamu idaresi artık Anayasayı ihlal etmekten vazgeçmelidir. TBMM’nin sözleşmeli meslektaşlarımızın yıllardır yaşadığı soruna çözüm getireceğine, çalışan eşleri ve çocuklarını birleştireceğine inanıyorum.”