Bilindiği üzere 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çok sayıda kamu personeli açığa alındı. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığından yapılan ilk açıklamada, “merkez ve taşra teşkilatında görev yapan FETÖ ile irtibatlı kamu personeline yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü bu çerçevede, 15 bin 200 kamu personelinin açığa alındığı ve bu kişiler hakkında soruşturma açıldığı” kaydedildi. Daha sonra açığa alma işlemi devam etti.Bu olay ardından açığa alınan kamu personelinin oluşturulacak komisyonlar tarafından yapılan inceleme sonucunda görevlerine son verileceği ve haklarında soruşturma yapılmayacağı yönünde birçok kişi tarafından da açıklamalar ve bu konuda haberler yapıldı. Bu durum kafaları karıştırdı.  Birçok idareci de açığa alınan öğretmenlerle ilgili ne yapılacağını bilemedi ve henüz açığa alınanlarla ilgili birçok ilde soruşturma başlatılmadı.Aslında olay ilk gerçekleştiğinde Milli Eğitim Bakanlığı’ internet sayfasından yapılan  duyuruda  “bu kişiler hakkında soruşturma açıldığı” ifade edilmişti. Ancak daha sonra televizyonlarda bazı kişilerce yapılan açıklamaların farklı olması  hem de  müteakiben çıkarılan KHK kafaları karıştırdı ve “soruşturma yapılmayacak” kanaati doğmaya başladı.Olağanüstü halle ilgili ilk çıkarılan 667 Sayılı KHK’nın 4/f maddesi bu konuyla ilgiliydi ve  madde şöyleydi.

f) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilenler hariç diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır.Görüldüğü üzere kurul teklifiyle kamu görevinden çıkarılacak personel belirtilirken 657 sayılı DMK hariç tutulmuştu. Bu personelle ilgili öncelikle soruşturma yapılması gerektiği açıktı ki zaten Bakanlığımız da ilk açıklamasında bunu ifade etmişti. Birçok ilimizde açığa alınanlarla ilgili henüz soruşturmaların başlatılmamış ise de birkaç ilde soruşturma yapıldığı duyumları alınmıştı.Bu gelişmelerin ardından yayımlanan 668 sayılı KHK’nın 4. Maddesinin  8. Fıkrasının ç bendi ile 667 Sayılı KHK’nın yukarıda yazılı olan 4/f maddesinde değişikliğe gidildi ve 657 sayılı yasaya tabi personelin de oluşturulacak kurulun teklifi ve Bakan onayıyla görevlerine son verilmesi yönünde bir değişiklik yapıldı. Bu sefer soruşturma yapılmayacağı kanaati oluştu. Eğitim-Sen  Genel Başkanı Kamuran Karaca başkanlığında Eğitim-Sen heyetiyle yapılan görüşmede Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz’ın, açığa alınmalarla ilgili bir an önce soruşturmaların başlatılacağını, doğrudan suçlu olmayanların görevlerine döndürüleceğini söylediği dünkü haberlerde yer aldı.Sendikadan alınan bilgiyle yapılan haber resmi bir nitelik taşımamaktadır. Haberde yer aldığı üzere Sayın Bakanımızın “soruşturmaların bir an önce başlatılacağı” şeklindeki ifadesi, kurul tarafından yapılan çalışmanın dışında bir soruşturma başlatılacağı şeklinde değerlendirilebilir.Yapılacak idari işlem sonuçlarının yeni öğretmen alımını, mevcut öğretmenlerin başka kurumlara nakillerini etkileyeceği ve her şeyin ders yılı başlamadan bitmesi gerektiği açıktır. Açığa alınanlarla ilgili yapılacak işlemler konusunda kafalar yeniden karışmıştır. Bu nedenle açığa alınanlarla ilgili komisyon incelemesinin dışında soruşturmaların yapılıp yapılmayacağı, şayet yapılacaksa ne surette yapılacağı konusunda Bakanlığımızca resmi bir açıklama yapılması faydalı olacaktır.Doğan CEYLAN

Yönetim Bilimi Uzmanı