Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle silah taşıma izin belgesi alabilecek kamu görevlilerinin kapsamı genişletildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin kapsamı genişletildi.

Öğretmen atamalarında boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Öğretmen atamalarında boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

AA'nın haberine göre, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle birlikte kimlik kartları ve silah taşıma izni ile müstafi personel tanımlarında değişiklik yapıldı. Buna göre müstafi subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar da silah taşıma izin belgesi alabilecek kişiler arasında yer aldı.

Büyükşehir belediyelerine bağlı olarak kanunla kurulan ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşların genel müdürleri ve bu görevlerde bulunmuş olanlar ile Milli Savunma Üniversitesi rektör ve rektör yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan genel müdür yardımcıları, müstakil daire başkanları ile daire başkanları da silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri kapsamına alındı.