Sahte sigortalılık ve sahte yerlerine yönelik harekete geçen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" oluşturdu. Şu ana kadar çok fazla sayıda, sahte sigorta atılımlarını titiz bir şekilde takip edip ve belirleyen SGK, çalışanların sosyal güvenlik haklarını güvenceye almak isterken, haksız para kazanmanın yollarına başvuran sahte işyerlerine de ceza yağdırdı.

HEM PARASAL,HEM CEZAİ İŞLEM!

Akrabasına işyerinde bulunmamasına rağmen sigorta yapanlar ile sahte işyeri atılımlarında bulunanları hem parasal hem de cezai işlemler uygulanacak. Sahte sigortalının belirlenmesi durumunda; sahte olduğu ortaya çıkan hizmetler, bağlanan aylıklar silinirken ödenmiş olan maaş ve diğer parasal değerler faiziyle geri talep ediliyor. Bu işletmelerin sahiplerine yönelik ise Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda yargı nezdinde cezai işlemler devreye alınıyor. Sahte işleri ve sahte sigortalı dilekçesi veren işveren ve meslek mensubu hakkında ise işyerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve işyeri sicil numarası siliniyor. Sahte işyerinden yatırılan primler geri verilmeyerek SGK tarafından el konulup ve teşvik ve yardımlardan faydalanmışsa da gecikme cezası kapsamında geri ödeme talep ediliyor.


Sahte sigortalılık kavramı ne anlama geliyor? Sahte sigortalılık, bir kişinin işyerinde hizmet sözleşmesine tabi olarak çalışmadığı, sigortalı sayılmayı gerektirecek bir statüsü veya sıfatı olmadığı halde, yalnızca kayıt ve belge üstünde sigortalı gösterilme işlemi olarak ifade ediliyor. Akrabalık ilişkilerinde çoğunlukla bu yönteme başvurulurken sahte sigortalılıkta son zamanlarda hamile kadınların sigortalı olarak gösterilmesi ggtikçe katlanıyor. Hamile olduğunu bilen kadınlar, bir işletmeden sigortalı gösteriliyorlar ve bu anlamda SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkını ekde ediyor. Özel hastanede doğumlarını gerçekleştirdiklerinde SGK, hastane masraflarını birazını karşılayabiliyor.

Sahte işyerleri neler oluyor? Sahte işyeri, gerçekte hiç var olmadığı halde kurulmuş, resmi olarak faaliyete ve sigortalı çalıştırılmaya başlanmış gibi Kuruma İşyeri Bildirgesi verilen ve işyeri tescili yapılan yerler olduğu belirtiliyor. Bazı konularda gerçek bir işyeri bir zaman faaliyet gösterip kapanabiliyor veya başkasının üzerine geçebiliyor. Bu konuda, SGK'ya gerekli belgeler verilmezse bu noktada sahte işyeri ünvanını taşıyor.

Sahte sigortalılar nasıl cezaşar veirliyor? Sahte olduğu ortaya çıkan hizmetleri de siliniyor. İptal edilen hizmetleri ile beraber kendisine bağlanmış aylık kaldırılıyor ve yersiz ödenen aylıklar kanuni faizi ile beraber geri verilir. Sahte hizmetlerin kaldırılmasıyla yararlanma koşullarının kaybedilmesi durumunda; kişilerin kendileri veya hak sahipleri/bakmakla yükümlü oldukları kişiler için uygulanan  hastane, eczane, medikal malzeme gibi yersiz ödenen sağlık giderlerinin tahsilina başvurulur. Yersiz olarak sunulan gelirler ve verilen geçici iş göremezlik ödenekleri kanuni faizi ile birlikte geri takep edilir. Sahte sigortalı bildirimlerinde sorumluluğu ortaya çıkan meslek mensupları (serbest muhasebeci ve mali müşavirler) da işveren ile beraber müştereken ve müteselsilen sorumludur. İlgililere yönelik Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusu yapılarak yargı sürecine geçiş yapılır.

İl Dışında Seminer Alacak Öğretmenleri Bekleyen Görevler İl Dışında Seminer Alacak Öğretmenleri Bekleyen Görevler

SAHTE İŞYERİ AÇMANIN CEZASI NEDİR?

En başından bu yana sahte olduğu belirlenen işyerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve işyeri sicil numarası kaldırılır ve silinir. Sahte işyerinden yatırılan primler var ise Borçlar Kanunu hükümlerince iade edilmeyerek SGK tarafından gelir olarak sınıflandırılır. Yersiz faydanılan teşvik ve yardımlar bulunuyorsa gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri ödenmesi istenir. Belirnen işlemler gerçekleştirmek üzere ilgili vergi dairesine haber verilmelidir.


BU YÖNTEM NASIL BELİRLENİYOR?

Sahte işyeri sinyallerini veren işyerleri için SGK denetim memurları sahte sigortalılığın da tespitini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.