Yeni iktidarın ilk işlerinden biri olarak ek bütçe çıkarmak ya da yeni bir bütçe yapmak gerekeceği belirtiliyor. Seçim taahhütleri, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu, deprem ve artan faiz giderleri gibi unsurlar nedeniyle bütçe açığının en az 3 katına çıkacağı öngörülüyor. Tahminlere göre bu durumda 1.5 - 2 trilyon lira büyüklüğünde yeni bir bütçenin oluşturulması gerekecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşmasında tarihi mesajlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşmasında tarihi mesajlar!

2023 yılı bütçesi önceden hazırlanmış ve 4 trilyon 470 milyar lira gider, 3 milyar 810 milyon lira gelir ve 660 milyar lira açık tahminiyle planlanmıştı. Ancak seçim harcamaları, vaatler ve EYT'nin getirdiği mali yüklerle birlikte deprem felaketi gibi beklenmedik gelişmelerin eklenmesiyle bu açığın en az 3 katına çıkacağı hesaplanıyor. EYT'nin sadece bu yılın bütçesine ek yük olarak 300 milyar lirayı aşması bekleniyor.

Ayrıca deprem sonucunda yapılması gereken yeniden yapılandırma çalışmaları, kamu binalarının inşası, altyapı düzenlemeleri gibi giderlerin bütçeyle karşılanamayacağı ve ek bütçe ile borçlanmanın kullanılacağı ifade ediliyor.

Seçim vaatleri, kamu kaynaklarının kullanımı ve büyük zam sözleri gibi faktörler nedeniyle bütçenin ağır bir maliyet baskısıyla karşılaşacağı belirtiliyor. Personel ve emekli aylığı ödemeleri, ek bütçenin önemli gider kalemlerinden biri olacak. Ayrıca olası döviz kuru artışlarının Kur Korumalı Mevduat hesaplarına yapılacak ilave ödemelerle bütçeye yük getireceği bekleniyor.