Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin sağlık sektöründeki gelecek beş yılını kapsayacak olan yeni stratejik planını kamuoyuyla paylaştı. 2024-2028 dönemini kapsayan bu yol haritası, sağlıklı yaşam bilinci ve alışkanlıklarının artırılması, obezite ve bağımlılıkla mücadele, yaşlılar ve özel gereksinimli bireyler için hizmetlerin geliştirilmesi ve tedavi hizmetlerinin güçlendirilmesini öncelikli hedefler olarak belirliyor.

Planın en önemli hedeflerinden biri sağlıklı yaşam bilincinin toplumda yaygınlaştırılması ve obezitenin azaltılması. Bu amaçla, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden programlar düzenlenecek ve toplumda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi için çeşitli önlemler alınacak.

Aynı zamanda, bağımlılıkla mücadele de stratejik planın odak noktalarından biri olacak. Tütün ve madde bağımlılığıyla etkin bir şekilde mücadele edilmesi, bağımlılığı önleyici önlemlerin artırılması ve toplumda bağımlılık bilincinin oluşturulması için çalışmalar yapılacak.

İsrail, İran Saldırısına Tepki İçin Harekete Geçiyor! ABD Gerilime Temkinli Yaklaşıyor İsrail, İran Saldırısına Tepki İçin Harekete Geçiyor! ABD Gerilime Temkinli Yaklaşıyor

Tedavi hizmetlerinin güçlendirilmesi de stratejik planın önemli bir parçasını oluşturuyor. Aile hekimliği sisteminin desteklenmesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ve hastanelerde doğum hizmetlerinin kalitesinin artırılması bu çerçevede ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede de önemli adımlar atılacak. Salgın hastalıklara karşı hazırlıklı olunması için ulusal sürveyans sistemlerinin güçlendirilmesi ve aşılamaya yönelik çalışmaların artırılması planlanıyor.

Son olarak, sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi ve sağlık altyapısının güçlendirilmesi de stratejik planın önemli hedeflerinden biri. Yerli ve milli sağlık teknolojilerinin desteklenmesi, dijital sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve ulusal bağışıklama programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi bu çerçevede ele alınacak konular arasında bulunuyor.