Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmelikte gidilen değişiklik Resmi Gazetede yayınlandı.
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile,
"Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.
Yönetmelik değilikliğinde ne farkedecek?
Muayenehanesi bulunan hekimler hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak şartıyla ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastaneler ve tıp merkezlerinde yapabilecek.