Bu değişiklik ile önce, soruşturma açılması kararı sonrası 15 gün içinde taraflara zorunlu tutulan bildirim ile istenilen 30 gün içinde savunma yapılması gerekliliğine son verildi. Bu karar doğrultusunda, taraflar bundan böyle soruşturma bildirimi yerine soruşturma raporunun kendisine tebliği sonrasında savunma haklarını kullanacaklar.

Tapuda son 90 gün uyarısı. Başvuru yapmayan büyük kaybedecek Tapuda son 90 gün uyarısı. Başvuru yapmayan büyük kaybedecek

Rapor ve Ek Görüş Durumu

Diğer önemli bir değişiklik ise tarafların soruşturma raporuna yapmış olduğu savunmanın ardından soruşturma heyeti sadece rapordaki açıklamalarında bir farklılık olması durumunda taraflara ek görüş iletecek.

Bu anlamda, ek görüş iletilmemesi halinde, ek görüş ve ek görüş için sağlanacak savunma süreleri de kaldırıldı.

Süre Kullanımına Sınırlama

Ayrıca, soruşturma heyetinin ek görüş iletmesi halinde, hem heyetin hem de soruşturulan tarafın kullanmış olduğu zamanın bir kat artırılması artık mümkün olmayacak. Bütün bu düzenlenmeler ile beraber, soruşturma sürelerinin daha verimli kullanılabileceği ve soruşturmaların ortalama 3-4 ay daha kısa sürelerde çözüme kavuştuğu yeni bir sürece girildi.