KPSS'siz personel alımı mümkün mü?

PTT, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştiriyor. Ancak, şu an için 10 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi veya duyuru bulunmuyor. Bu nedenle KPSS'siz personel alımının olup olmayacağı konusunda net bir bilgi yok.

Başvurular nasıl ve nereden yapılır?

3 il için sağanak uyarısı 3 il için sağanak uyarısı

Başvurular, PTT'nin resmi web sitesi üzerinden kabul ediliyor. Başvurmak isteyen adaylar, gerekli şartları taşıdıkları takdirde sınav ve mülakat aşamalarına katılabiliyor. Başarı gösteren adaylar, uygun görülen kadrolarda işe alınıyor. Sınava katılmak isteyen adaylar, sınav ücreti olarak belirlenen miktarı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabiliyorlar.

PTT personel alımı genel başvuru şartları

PTT personel alımı yaparken, alım yapılacak kadrolara göre özel ve genel şartlar belirliyor. Henüz alım duyurusu gelmediği için özel şartlar bilinmiyor. Ancak genel başvuru şartları şu şekilde:

  • Türk vatandaşı olmak: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
  • Yaş şartı: 18 yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.
  • Kamu haklarından yoksun olmamak: Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
  • Suç geçmişi: Kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkûm olmamak.
  • Sağlık durumu: Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • Mecburi hizmet: Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
  • Öğrenim şartı: Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını taşımak.
  • Emeklilik durumu: Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.