Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler de 2025 yılından itibaren Milli Eğitim Akademisi'nde akademi eğitimi alma imkanına sahip olacaklar. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi kapsamında hazırlanan taslak metne göre, özel öğretim kurumlarında çalışan personellere de eğitim verilmesi öngörülmektedir. Bu durum, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için bir çerçeve oluşturulmasını sağlayacak.

ÖSYM, 2024 YKS Kayıt Tarihlerini Belirledi! ÖSYM, 2024 YKS Kayıt Tarihlerini Belirledi!

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Akademisi'nde sunulacak eğitimler, hem öğretmen adaylarını hem de mevcut öğretmenleri kapsayacak şekilde düzenleniyor. Özel öğretim kurumlarında çalışan personeller, eğitim talepleri uygun görüldüğü takdirde, kurumları veya kendileri tarafından karşılanacak şekilde bu eğitimlere katılabilecekler.