Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) KPSS'den yüksek puan alarak mülakatla elenen bir öğretmen adayının itiraz başvurusunu haklı buldu ve Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

İtirazını Ombudsman'a taşıdı

Milli Eğitim Bakanlığı, devlet okullarında görev yapacak 15 bin öğretmenin ataması için KPSS puanı ile başvuru yapmak şartıyla 12 ve 27 Kasım tarihlerinde sözlü sınav açmıştı. 27 Aralık'ta ise mülakat sonuçları duyuruldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte binlerce öğretmen adayı KPSS'den yüksek puan almasına karşın düşük sözlü puanı ile elendiğini belirterek sosyal medyadan tepki gösterdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinden lise matematik öğretmeni olarak mezun olan bir öğretmen adayı ise itirazını Ombudsman'a taşıdı.

KPSS puanı 81, mülakat puanı 55

İtiraz dilekçesinde 2021 yılında KPSS'de aldığı 81 puanla 354'üncü olarak dereceye girdiğini belirten öğretmen adayı, mülakatta kendisine 55 puan verildiğini belirtti. Öğretmen adayı, başvuru dilekçesinde, ön güvenlik araştırması sebebiyle direkt elendiğini ancak istihbarat dairede yaptıkları özel görüşmede kendisi ve ailesi ile ilgili en ufak bir olumsuzluk bulunmadığını teyit ettiğini vurguladı.

"Komisyon, cevapları kayıt altına almadı"

Başvuruyu inceleyen Ombudsman 25 Mart'ta kararını verdi. Kararda sözlü sınavların liyakat ilkelerine uygun yapılmasının hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğu belirtildi. Danıştay'ın davacının başarısız olarak değerlendirilmesine etki eden hususların somut bilgi ve belgeye dayandırılması gerektiğine yönelik 27 Mart 2017 tarihli kararına da atıf yapıldı. Kararda soruların ve cevap anahtarının sınav öncesinde hazırlandığı, adaya sorulan soruların kayıt altına alındığı, komisyon üyelerince verilen puanların gerekçeleri ile tutanağa geçirildiği, ancak adaya sorulan sorulara adayca verilen cevapların tutanak ile kayıt altına alınmadığının anlaşıldığına da dikkat çekildi.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Soruları ve Cevapları Yayımlandı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Soruları ve Cevapları Yayımlandı


Ombudsman, bu gerekçelerle sözlü sınavların iyi yönetim ilkelerinden olan 'nesnellik', 'tarafsızlık', 'şeffaflık', 'hesap verilebilirlik' ilkelerine uygun yapılmasını teminen idarenin bundan sonra düzenleyeceği sözlü sınavlar öncesinde bilgi soruları yanında cevap anahtarlarını hazırlaması yönünde Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi. Ombudsman, bakanlığa karara uygun önlemleri alması için 30 günlük süre tanıdı.

Ombudsman, işlemin düzeltilmesi için tavsiye kararı alıyor

Vatandaş ve kamu kurumları arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmak amacıyla kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin hatalı işlem ve eylemlerini önlemek veya düzeltmek için tavsiyelerde bulunmakla yetkili. İnceleme ve araştırma sonucunda şikayet konusu iddianın yerinde olduğu kanaatine varılması durumunda kurum, şikayete konu olan işlemin düzeltilmesi için "tavsiye kararı" alıyor.