Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapmış olduğu son dakika açıklamasıyla, çocuğu okula giden ailelere yönelik ekonomik destek ödemesinin artırılacağı duyurdu. Bakan Göktaş, "Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamında çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başvuru Koşulları ve Süreci

Bu destekten yararlanmak isteyen aileler, aşağıdaki şartları taşımaları halinde e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecekler:

Ekonomik yoksunluk içinde olan ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler.

Sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklenmeleri durumunda aileleri yanına verilebilecek çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek çocuklar.

Bakım tedbir kararlıyken yaş sınırlarını tamamlayan gençler, iş ve meslek edinme kurslarına devam eden veya iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olanlar.

Murat Kurum: Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur Murat Kurum: Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur

Olağanüstü felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçiren ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanların çocukları ile hayati tehlike arz eden durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Destek Ödemeleri

Destek ödemeleri, ailelerin ekonomik durumu düzelene kadar geçici veya belirlenen süreler için verilecek.

Çocukların durumları, en geç üçer aylık sürelerle izlenecek ve hizmetin devamı veya sonlandırılması değerlendirilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.