Genel Kuruldan geçen maddelere göre, teklifle eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik diğer konular ile Milli Eğitim Akademisinin oluşturulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline yönelik konuları kapsıyor.

Atatürk İlkelerine Bağlı ve Kültürel Değerler Üzerine

AK Parti, öğretmenlerin hak, ödev ve sorumlulukları üzerinde çalışma yapılacak kanun teklifinin 5. maddesi üzerine bir önerge sundu.

Onaylanan önergeye ışığında, öğretmenlerin, öğrencilerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada bağlı olan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş erdemli insanlar olarak yetiştireceğine değinildi.

Öğremen ve Öğrenci İlişkisi Hakkında 

Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme şekiller ile ilgi ve yeteneklerini önemseyecek ve kişilik haklarına saygı duyacak, öğrencilerin, eğitim öğretim ortamında her türlü olumsuz söz, tavır ve davranışlardan korunmaları için çabalaması gerecek.

Öğretmenler, derse girmek, nöbet tutmak, merkezi veya mahalli yapılan sınavlarda görev almak, kurul ve komisyonlara, tören ve toplantılara, öğrencilere yönelik düzenlenecek etkinlikler ile kulüp faaliyetlerine katılmak, öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmek, uygulama gerektiren eğitimleri koordine etmek ve eğitim öğretim süreçlerine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmekle görevli olacak.

Öğretmenler, mevzuatta açıkça belirlenen hususlar ile olağanüstü hal, genel afet ve salgın hastalık durumları dışında meslekleriyle ilgili olmayan iş ve etkinliklerde rızaları haricinde yetki verilmeyecek.

İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldı İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldı

Ödev ve Sorumluluklar Düzenlenecek

Söz konusu teklifle ayrıca, yöneticilerin ödev ve sorumluluklarını da içeriyor ve değişiklik yapıyor.

Öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar ile eğitim öğretim süreçlerindeki diğer görevleri okul tür ve kademelerine göre, ayrıca yöneticilerin de ödev ve sorumluluklarına ilişkin hususlar, okul tür ve kademelerine göre Bakanlık tarafınca paylaşılan yönetmelikle açıklanacak.

DEM Parti'den Açıklamalar

DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, teklif hazırlanırken uzman görüşü alınmadığını iddia ederek, "Daha önce Anayasa Mahkemesi'nden geri dönmüş bu teklifi savunmak nasıl mümkün olur?" sorusunu sordu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, kanun teklifinde "Nasıl daha iyi bir öğretmen yetiştirebiliriz" sorusuna cevap bulunamadığını ileri sürerek, "Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi kurarak kendi bakanlık durumuna paralel bir değerlendirme ile sonuç almaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

Kaya, kanun teklifiyle eğitim fakültelerinin de içinin boşaltılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, "Bugün milli eğitimdeki en önemli problem, sistemsizlik ve plansızlıktır. Her gelen bakan sınav sistemi ile müfredatla ayrı şekillerde uğraşıyor. Sonrasında gelen, geçmişi reddi miras yaparak yeni bir yol bulmaya çalışıyorsa bunun adına plansızlık, öngörüsüzlük denir." ifadelerine yer verdi.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen Göl ise teklifte özel okul öğretmenlerinin sorunlarına herhangi bir çözüm getirilemediğini belirterek, "Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına da çözüm yok. Teklife göre aynı derse giren öğretmenin biri ücretli, biri kadrolu, biri uzman, biri de başöğretmen diğeri de derse giremeyen aday öğretmen." diye konuştu.

Eğitimin, anayasaya göre düzenlenmesi gereken bir alan olduğunu savunan Göl, eğitimin yönetmelikle yapılamayacağını ve yürütmeye bırakılamayacak bir alan olduğunu, partiler ve siyaset üstü bir konu olduğunu söyledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ise teklife ilişkin, "Öğretmen yalvarmaz, boyun eğmez, el açmaz. Öğretmen ders verir. Fikri ve vicdanı hür hiçbir öğretmen bu kanun teklifini benimsemiyor ve istemiyor. Teklif, 1 milyonun üzerindeki, kamu kurumlarında, devlet okullarında görev yapan hiçbir öğretmenimiz ve sendikalar bu kanun tasarısını beğenmiyor ve istemiyor, çünkü hiçbirinin derdine derman olmuyor. Bu kanunu kim istiyor? Kimin faydasına? Milli eğitimin topyekun sorunlarını çözdük de bu mu kaldı? Bu kanunun bir amacı öğretmen akademisi ile ilgili dayatmadır. Öğretmenleri daha fazla zapturapt altına almak için hazırlanmış bir kanundur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, AK Parti iktidara geldiğinde her 100 okuldan 1,8'inin özel okulken, 20 yılda her 100 okuldan 10'unun özel okula dönüştüğünü söyleyerek, eğitim sisteminin sermayeye teslim edildiğini savundu.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, "Büyük bütçeli bakanlıklarda, ulaştırma, enerji, sağlık bakanlıklarında kesintisiz ve uzun süreli bakanlar varken Milli Eğitim Bakanlığında niye bir bakanın toplam bakanlık süresi 2,2 yıl? Kültür Bakanlığında niye bir bakanın toplam bakanlık süresi 2,4 yıl?" sorularını dile getirdi.

Ekmen, bu kadar yerlilik, millilik, dini ve milli unsurlar üzerine siyaset üreten bir iktidar döneminde gençlerin neden değerlerden uzaklaştığını sordu.

Cep Telefonu İle Görüntü Kaydedenlere Uyarı Geldi

Genel kurulda, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan'ın yoklama işlemi sırasında AK Parti milletvekillerini cep telefonu ile görüntülemesi üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder uyarı yapıldı.

Önder, meşru olanın monitörle içeriye verilen görüntüler olduğunu belirterek, "Her vekil, kürsüdeki hatibi ya da Başkanlık Divanı konuşurken onu çekebilir. Onun dışında bir vekili ya da grubu onların rızası olmadan çekmek doğru bir yaklaşım değildir." ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanvekili Önder, teklifin 6. maddesinin kabul edilmesi sonrasında birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Önder, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere sonlandırdı.