Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı'nda eğitim ve öğretimde öğretmenin rolü ve gelişimi hakkında öğretmenlerin görüş, öneri, beklenti ve bakış açısını toplamak amacıyla bir araştırma raporu hazırlıyor. Bu rapor, eğitimdeki gelecek vizyonunu şekillendirmek ve öğretmenlerin görüşlerini değerlendirmek için kullanılacak.

Araştırma raporu, Türkiye genelindeki resmî ve özel eğitim kurumlarında görev yapan tüm öğretmenlerin katkı sunmasını hedefliyor. Bu çalışma iki aşamada yürütülecek. İlk aşamada veri toplama aracı kullanılacak, ikinci aşamada ise öğretmenlerle görüşmeler yapılacak.

Araştırma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinde eğitim, öğretmenin rolü ve gelişimi, teknolojik gelişmeler, kültürel miras ve değerler eğitimi, kapsayıcılık ve erişilebilirlik gibi konularla ilgili öğretmenlerin görüşlerinin toplanması amaçlanıyor.

Veri toplama aracı, 10 Kasım 2023 tarihine kadar tüm öğretmenlerin doldurabileceği bir platform olan "http://anket.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişilebilir durumda. Bu platform üzerinden Türkiye genelinde resmî ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler düşüncelerini, önerilerini ve beklentilerini iletebilirler.

Ali Tezel'den Emekli Ve Memur Zammı Tahmini: SSK ve Bağ-Kur için Yüzde... Ali Tezel'den Emekli Ve Memur Zammı Tahmini: SSK ve Bağ-Kur için Yüzde...

Bu çalışma, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülmekte olup, Bakanlık ve ilgili genel müdürlükleri ile üniversite akademisyenlerinin destek verdiği bir işbirliği projesidir. Çalışmanın nihai raporu, Aralık 2023 tarihinde yayımlanacak.