İkinci El Araç Piyasasında Fiyatlar Çakıldı İkinci El Araç Piyasasında Fiyatlar Çakıldı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabii olan öğretmenlerin özel ders vermesi, yasal bir düzenleme tarafından sınırlanmaktadır. Kanunun 28. maddesi, "Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı" başlığını taşımaktadır ve memurların ticari faaliyetlerde bulunmalarını sınırlandırmaktadır. Bu madde, öğretmenlerin Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir ya da esnaf sayılmalarını engellemektedir. Dolayısıyla, öğretmenlerin özel ders vermesi yasaklanmıştır.

Öğretmenler, özel ders vermek suretiyle ek gelir elde etme ihtiyacı duysalar dahi, 657 sayılı kanunun bu hükmü gereğince bu faaliyette bulunamamaktadır. Ayrıca, çocuklarının başarısını artırmak amacıyla veliler de öğretmenlerden özel ders alma talebinde bulunabilirler. Ancak, kanunun belirlediği sınırlamalar öğretmenlerin bu talepleri yerine getirmesini engellemektedir.

657 sayılı kanunun 28. maddesi, öğretmenlerin ticari faaliyetlerde bulunmalarını açıkça yasaklamaktadır. Bu kapsamda, öğretmenlerin serbest meslek faaliyeti olarak kabul edilebilecek özel ders vermesi de yasaklanmıştır. Öğretmenlerin bu yasağı ihlal etmeleri halinde, hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşmaları muhtemeldir.

Sonuç olarak, Türkiye'de öğretmenlerin özel ders vermesi 657 sayılı kanunun düzenlemeleri gereğince yasaklanmıştır. Bu yasak, öğretmenlerin mesleki etik kurallara ve kamu görevlisi olarak sahip oldukları sorumluluklara uygun davranmalarını sağlamak amacıyla getirilmiştir.