Cumhurbaşkanı kararı ile öğretmenlerin ders ve ek ders sürelerinde değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklik Resmi Gazetede yayınlandı.
Değişikle beraber:
 “sınıf öğretmenlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında okul öncesi öğrencilerine destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine, okul öncesi eğitim” ibaresi eklendi.