Son yıllarda öğretmenlik mesleğindeki gelir farklılıkları dikkat çekici bir şekilde artıyor. Kademe ve derece ilerlemelerine bağlı olarak belirlenen maaşlar arasında büyük uçurumlar oluşurken, bu durum özellikle ek işlerle gelirini artıran öğretmenler arasında belirginleşiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na rağmen, bazı öğretmenler ek işler yaparak gelirlerini önemli ölçüde artırıyorlar. Özel ders veren öğretmenler, özellikle büyük şehirlerde yüksek ücretlerle talep görmekte ve aylık gelirlerini 200.000 liradan fazla artırabiliyorlar. Bu durum, meslek içi adaletsizlik algısını güçlendirirken, motivasyon kaybına da neden olabiliyor.

Özgür Özel: En düşük emekli maaşı asgari ücret olacak Özgür Özel: En düşük emekli maaşı asgari ücret olacak

Ayrıca, bazı öğretmenler bağımsız olarak kiraladıkları dairelerde öğrencilere ders vererek ek gelir elde ediyorlar. Bu durum özellikle rehber öğretmenler arasında yaygınken, saatte 4000 liraya kadar ücret alabildikleri biliniyor.

Özel eğitim öğretmenleri de, mesai saatleri dışında zihinsel engelli öğrencilere verdiği özel derslerden önemli gelirler elde ediyorlar. Bu öğretmenler, özel dersler sayesinde ekonomik olarak önemli kazançlar sağlarken, genel gelir uçurumunu derinleştiriyorlar.

Öğretmenler arasındaki bu gelir farklılıkları, eğitim sisteminde adaletsizlik algısını artırıyor ve meslek içi motivasyonu olumsuz etkiliyor. Yasal düzenlemelere rağmen yapılan bu ek işler, meslektaşlar arasında gerginliklere ve moral bozukluklarına da sebep olabiliyor.