Öğretmenlere her sınav döneminde teklif edilen merkezi sınavlarda görev dağılımının zorunlu olup olmadığı konusu Meclis gündeminde. Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) tasarısında bu konuya nasıl yer verildiği merak ediliyor. İşte detaylar…

Zorunlu Sınav Görevi Tartışması

Öğretmenlerin hak, ödev ve sorumlulukları başlığı altında yer alan madde dikkat çekiyor. Öğretmenlerin istemedikleri sınavlarda zorunlu olarak (resen atama) görev alıp almayacakları konusu yeni ÖMK’da yer buldu. Özellikle öğretmenler arasında büyük tartışmalara yol açan bu madde, öğretmenlerin görev alanlarını genişletiyor mu yoksa angarya olarak mı görülüyor?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Dikkat Çeken Maddesi

Yeni ÖMK’nın 5/2 maddesi şu şekilde düzenlenmiş:

“Öğretmenler derse girmek, nöbet tutmak, merkezi veya mahalli yapılan sınavlarda görev almak, kurul ve komisyonlara, tören ve toplantılara, öğrencilere yönelik düzenlenecek etkinlikler ile kulüp faaliyetlerine katılmak, öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmek, uygulama gerektiren eğitimleri koordine etmek ve eğitim öğretim süreçlerine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.”

Bu maddeye göre, öğretmenler artık istemedikleri sınavlarda resen atama ile görev almak zorunda kalacaklar. Bu durum, öğretmenler arasında “angarya” olarak nitelendirilebilecek faaliyetler arasında değerlendiriliyor.

İstisnai Durumlar

Aynı maddenin 3. kısmı ise öğretmenlerin bazı durumlar haricinde rızaları dışında görevlendirilemeyeceğini belirtiyor:

İYİ Parti'de İstifa Depremi! Parti'nin Elinde Sadece Bir Belediye Kaldı İYİ Parti'de İstifa Depremi! Parti'nin Elinde Sadece Bir Belediye Kaldı

“Öğretmenler mevzuatta açıkça belirlenen hususlar ile olağanüstü hal, genel afet ve salgın hastalıklar durumları haricindeki meslekleriyle ilgili olmayan iş ve faaliyetlerde rızaları dışında görevlendirilemez.”

Bu hükme göre, olağanüstü haller, genel afetler ve salgın hastalıklar gibi özel durumlar haricinde öğretmenler, meslekleriyle ilgili olmayan işlerde rızaları dışında görevlendirilemeyecek.