KPSS-2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı: ÖSYM sorgulama ekranı KPSS-2024/6 yerleştirme sonuçları açıklandı: ÖSYM sorgulama ekranı

Öğretmenlerin il içi ve il dışı atama süreçlerinde belirli kurallara uyulması gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları iptal edilecek ve bu öğretmenler norm fazlası duruma düşeceklerdir.

İşte bu süreçle ilgili detaylar ve uyulması gereken kurallar:

Atama Süreci ve Gerekenler

 1. Atama Kararnameleri:

  • Öğretmenlerin atama kararnameleri 14 Haziran tarihinde okullara gönderilmiştir.
  • Bu kararnameler dys üzerinden okullara iletilmiş ve öğretmenlerin yeni görev yerleri resmen belirlenmiştir.
 2. İlişik Kesme ve Yeni Görev Yerine Başlama:

  • Atamaları yapılan öğretmenler, 15 gün içerisinde mevcut görev yerlerinden ilişiklerini kesmelidir.
  • İlişiklerini kestikten sonra, 15 gün içerisinde yeni görev yerlerine başlamaları gerekmektedir.

Kurallara Uyulmaması Durumu

 • Süre Aşımı:
  • Belirlenen süreler içinde ilişik kesme ve yeni görev yerinde başlama işlemlerinin yapılmaması durumunda, atamaları iptal edilecektir.
 • Norm Fazlası Durum:
  • Atamaları iptal edilen öğretmenler, norm fazlası statüsüne düşeceklerdir. Bu durum, öğretmenlerin mevcut okullarında ihtiyaç fazlası olarak değerlendirilmelerine ve farklı bir okula yeniden atanma sürecine girmelerine neden olabilir.

Önemli Noktalar

 • Yerine Yeni Öğretmen Atanması:
  • Eğer öğretmenlerin yerine yeni öğretmenler atanmışsa ve öğretmenler belirtilen süreleri aşarsa, atamaların iptali kaçınılmaz olacaktır.
 • Sorumluluk:
  • Öğretmenlerin bu süreçte dikkatli ve zamanında hareket etmeleri gerekmektedir. Atama süreciyle ilgili herhangi bir gecikme veya ihmal, hem atamalarının iptaline hem de norm fazlası duruma düşmelerine yol açabilir.