Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için belirlenen şartları düzenlerken, uzman öğretmen veya başöğretmen olamayacak durumları da belirlemiştir. İşte bu konuda detaylar...
 

Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Olamayacak Durumlar:


Kademe ilerlemesini durdurulması cezasını alan öğretmenler, hiçbir koşulda uzman öğretmen veya başöğretmen olamayacaklar.


Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin D bendinde belirtilen hallerde verilir.

Bu haller şunlardır:


Göreve sarhoş gelmek veya görev yerinde alkollü içki içmek,


Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,


Görevi ile ilgili olarak çıkar sağlamak,


Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı davranışlarda bulunmak,
İzinsiz olarak görev yeri sınırları içinde bir yeri toplantı, tören veya benzer amaçlarla kullanmak veya kullandırmak,


Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek,


Ticaret yapmak veya devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
Dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak veya kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,


Diğer belirtilen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,


Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

2024 YKS tercihleri için en fazla kazandıran bölümler açıklandı 2024 YKS tercihleri için en fazla kazandıran bölümler açıklandı


Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya tehdit etmek,
Diplomatik statüsünden yararlanarak yurt dışında ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak veya borçlarını ödememek ve bu durumun devlet itibarını zedelemesi,


Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,


Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına faaliyette bulunmak.