18 yaşında reşit sayılmamızın nedeni, genellikle yetişkinlik çağına ulaşmış olarak kabul edilmesidir. Bu çağ, insanların fizyolojik, psikolojik ve sosyal olarak yetişkinliğe ulaştıkları dönemi ifade eder.

FİZYOLOJİK OLARAK

Fizyolojik olarak, 18 yaşındaki bir kişinin vücudu yetişkinliğe ulaşmıştır ve büyüme işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca, 18 yaşındaki bir kişinin cinsiyet hormonları yetişkin düzeylerine ulaşmıştır ve cinsel yetişkinliğe erişmiştir.

PSİKOLOJİK OLARAK

Psikolojik olarak, 18 yaşındaki bir kişinin zihinsel ve duygusal gelişim yetişkinliğe ulaşmıştır. Bu kişiler karar verme, sorumluluk alma, problem çözme yetenekleri ve diğer yetişkin davranışları sergileyebilir.

SOSYAL OLARAK

Sosyal olarak, 18 yaşındaki bir kişi yetişkin olarak kabul edilir ve hukuken yetişkin olarak kabul edilir. Bu kişiler evlenme, oy kullanma, alkol ve sigara satın alma gibi yetişkin haklarına sahip olabilir. Ayrıca hukuk sistemi tarafından suç işlediğinde yetişkin olarak yargılanır.

Sonuç olarak, 18 yaşında reşit sayılmamızın nedeni, insanların fizyolojik, psikolojik ve sosyal olarak yetişkinliğe ulaştıkları dönemi ifade etmesidir. Bu çağda insanların yetişkin haklarına sahip olduğu ve yetişkin olarak yargılandığı kabul edilir.