Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile sadece öğretmen atamaları değil, müdür ve müdür yardımcılığı süreçlerinde de önemli değişiklikler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan bu düzenlemelerle birlikte, müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyenler için yeni sınırlamalar getirildi.

MEB Atama Görevlendirme Sistemi Yeniden Düzenlendi

Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasıyla birlikte, MEB’deki atama ve görevlendirme sistemi baştan sona yenilendi. Artık müdür veya müdür yardımcısı olmak isteyenlerin de akademi eğitiminden geçmesi zorunlu hale getirildi. Bu eğitim sürecinin ardından yapılacak yazılı sınavdan en az 60 puan alan adaylar göreve başlayabilecek.

Yeni Yönetmelikler ve Sınırlamalar

Değişiklikler sadece eğitim şartlarıyla sınırlı kalmadı. Göreve başlayan müdür ve müdür yardımcılarının aynı eğitim kurumunda çalışma süreleri de yeniden düzenlendi.

Yönetici Görevlendirme Madde 21:

“Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek adaylar, akademi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alınacaktır. Bu programa katılacak yönetici adayları, yazılı veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenecektir. Yazılı ve sözlü sınavların birlikte yapılması halinde başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Yöneticiler, 4 ders yılı için görevlendirilecektir.”

Görev Süresinde Değişiklikler

Müdür ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinde en dikkat çeken değişiklik, aynı eğitim kurumunda çalışma süresine getirilen sınırlama oldu.

Yeni düzenlemeye göre:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları Arasında Çıkan Kavga Hakkında Soruşturma Başlatıldı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları Arasında Çıkan Kavga Hakkında Soruşturma Başlatıldı

“Yöneticiler, aynı eğitim kurumunda aynı unvanla en fazla 8 ders yılı görev yapabilecekler. Yöneticilerin, aynı eğitim kurumunda veya başka bir eğitim kurumuna yeniden yönetici olarak görevlendirilmelerinde bakanlıkça belirlenecek başarı ölçütleri dikkate alınacaktır. Bu madde kapsamında yapılan görevlendirmeler, özlük hakları, atama ve tercih yönünden kazanılmış hak doğurmayacaktır.”