Ebeveynlerin miras dağılımında çocukları arasında eşitlik ilkesinin korunması için yargıdan önemli bir adım geldi. Türk Medeni Kanunu'na göre, ebeveynlerin yaşlılık dönemlerinde bakımlarını üstlenen çocuklara daha fazla miras bırakma eğilimi, bazen miras anlaşmazlıklarına sebep olabiliyor.

Son düzenleme ile birlikte, ebeveynlerin miraslarını tüm çocuklarına eşit şekilde dağıtmama tercihi durumunda, yargı devreye girecek. Bu durumda, mirasın eşit olarak dağıtılmadığına inanan çocuklar, asliye hukuk mahkemelerine başvurarak yasal haklarını arayabilecekler.

Geçmiş yıllarda bir çocuğa devredilen mülkün, vefat durumunda diğer kardeşlerle eşit şekilde paylaşılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Bu ilkeye aykırı davranışlarda bulunan ebeveynlerin miras hakkı, çocukların hukuki mücadelesi sonucunda yeniden değerlendirilecek.

YÖK araştırmacı burslarını artırdı YÖK araştırmacı burslarını artırdı

Özellikle yüksek enflasyon ve taşınmaz değerlerindeki artışlar, miras tartışmalarını daha da karmaşık hale getiriyor. Ancak yargının bu yeni kararı, miras anlaşmazlıklarının daha adil bir şekilde çözülmesine katkı sağlayacak gibi görünüyor.