Millî Eğitim Bakanlığı, yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumlarından alınan diplomaların denklik işlemlerine ilişkin yönetmeliği yayımladı. Yeni düzenleme ile denklik işlemlerinin usul ve esasları netleştirildi.

Yönetmeliğin Kapsamı ve Amacı Belirlendi

Denklik İşlemleri Yeniden Tanımlandı Millî Eğitim Bakanlığı, uluslararası ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işlemleri için yeni bir yönetmelik yayımladı. Bu düzenleme ile denklik işlemlerinin usul ve esasları netleştirildi.

Dayanak ve Yasal Çerçeve

Yönetmeliğin Hukuki Temelleri Yeni yönetmelik, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun gibi çeşitli yasal dayanaklara dayanılarak hazırlandı.

Tanımlar ve Kavramlar

Denklik Sürecinde Kullanılacak Terimler Yönetmelikte, "Bakanlık", "Başkanlık", "Denklik", "e-Denklik Modülü" gibi çeşitli terimlerin tanımları yer aldı. Bu terimler, denklik sürecinin daha anlaşılır ve sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Denklik İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Başvuru ve Gerekli Belgeler Denklik başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin, yurt içinde ve yurt dışındaki denklik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Başvurular, e-Denklik modülü üzerinden gerçekleştirilecek ve gerekli belgelerin asılları ibraz edilecektir.

Belge Düzenleme ve İtiraz Mekanizması Denklik belgesi, başvuru sahibinin belgelerinin doğruluğu kontrol edilerek düzenlenecek. İtiraz süresi, belgenin düzenlenme tarihinden itibaren üç ay olarak belirlenmiştir.

Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Diploma Notları

Diploma Notu Belirleme Kriterleri Yurt dışında örgün öğretim gören ve yurda dönen öğrencilerin diploma notları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek.

Denklik İstenmeyecek Öğrenciler

Hangi Öğrenciler Denklik İşlemine Tabi Tutulmayacak? Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan gelen öğrenciler, denklik işlemine tabi tutulmayacak ve doğrudan aynı türdeki okullara kaydedilecekler.

Hızlı Mezuniyet ve Üst Sınıfa Geçiş Hakları Geldikleri ülkede okul kademesini daha kısa sürede tamamlayan öğrencilerin hakları korunacak ve üst sınıflara geçişleri sağlanacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü ataması yapıldı İlçe Milli Eğitim Müdürü ataması yapıldı

Daha fazla için tıklayın!