Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), e-Okul sistemi hakkında önemli bir değişiklik duyurusu yaptı. Okul müdürlükleri ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen duyuruda, e-Okul ile ilgili yapılması gereken işlemler detaylı bir şekilde açıklandı.

İl/İlçe MEM ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine!

Donald Trump: Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay Donald Trump: Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 30.05.2024 tarihli, 103413302 sayılı ve “2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu İş ve İşlemleri” konulu yazısına göre, e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde gerekli teknik alt yapı güncellemeleri tamamlanarak, sistem aktif duruma getirildi. Bu kapsamda;

1. Türkçe Dersi Yıl Sonu Ortalaması

  • 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul kademesinde Şube Öğretmenler Kurulu Kararlarının arasına, Türkçe Dersi Yıl Sonu Ortalaması 70’den küçük olan öğrenciler için “Ş.Ö.K.K-5” nedeni eklendi.

2. Nakil ve Geçiş Yapan Öğrenciler

  • İlköğretim kurumları arasında nakil ve geçiş yapan öğrencilerin yeni okullarında uygulanan haftalık ders çizelgesine göre ortak ve seçmeli derslerinin tanımlanarak, ikinci döneme ait not girişlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.

3. Sürekli Devamsız Öğrenciler

  • Sürekli devamsızlığı olan ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf ile ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri için herhangi bir puan girişi yapılmayacaktır. Bu öğrenciler için okul idarelerince “Sürekli Devamsız-Veli İsteği Sınıf Tekrarı” ekranı üzerinden “Sürekli Devamsız Sınıf Tekrarına Kaldı” seçeneği seçilerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacaktır.

4. Veli İsteği ile Sınıf Tekrarı

  • İlkokullarda velisinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarına kalacak olan 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri için okul idarelerince “Sürekli Devamsız-Veli İsteği Sınıf Tekrarı” ekranı üzerinden “Veli İsteği İle Sınıf Tekrarına Kaldı” seçeneği seçilerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacaktır.

5. Engelli Öğrencilerin Durumu

  • Görme Engelliler, İşitme Engelliler, Hafif Zihinsel, Otistik Hafif ve Bedensel Engelliler sınıf/şubelerinde kayıtlı bulunan öğrencilerin “Özürlü-Özürsüz Devamsızlık Süresi Nedeniyle Sınıf Tekrarına Kalma” durumları ile ilgili olarak güncelleme yapılmıştır.

6. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Kapsamındaki Öğrenciler

  • Orta Ağır Zihinsel ve Orta Ağır Otistik sınıf/şubelerinde kayıtlı bulunan ve Özürsüz Devamsızlık Süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam 70 iş günü devamsızlığı olan öğrenciler, sistem tarafından otomatik olarak sınıf tekrarına bırakılacaktır.