Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sosyal sorumluluk düzeylerini artırmak amacıyla "Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi"ni hazırladı.

Yönerge kapsamında öğrencilere, etkili iletişim, özgüven geliştirme, araştırma, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi beceriler kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca, öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla yürütülecek sosyal sorumluluk programı ile liderlik, ekip içinde çalışma, koordinasyon gibi yetkinliklerin kazandırılması planlanıyor.

Yönergeye göre, okullarda öğrenci kulüpleri kurulabilecek ve sosyal sorumluluk faaliyetleri ekip çalışması şeklinde gerçekleştirilecek. Bu faaliyetlerde farklı sınıf seviyelerinden ve şubelerden öğrenciler bir araya gelebilecek. Okul dışı etkinliklerin planlanması ve uygulanmasında, normal işleyişin aksamamasına özen gösterilecek.

TFF duyurdu! VAR sisteminde yeni dönem başlıyor TFF duyurdu! VAR sisteminde yeni dönem başlıyor

Sosyal sorumluluk programında işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar, il ya da ilçe koordinatörler kurulunun teklifiyle belirlenecek. Öğrenciler, ortaöğretim süresince en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı faaliyeti gerçekleştirecekler. Bu faaliyetler, öğrenci gelişim dosyalarında belgelendirilecek ve mezuniyetlerinde dikkate alınacak.