Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimi desteklemek amacıyla "Beceri Geliştirme Programı" adı altında bir uygulama başlatmaya hazırlanıyor.

MHP Lideri Bahçeli'den Asgari Ücret Çıkışı MHP Lideri Bahçeli'den Asgari Ücret Çıkışı

Bu yeni program, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Konya, Mersin, Rize, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa gibi 10 ilde bulunan 196 okulda ortaokul 7. sınıftan itibaren öğrencilere ücretsiz olarak sunulacak. Pilot uygulama sonrasında, ülke genelinde programın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Özellikle meslek liselerindeki "zanaat atölyeleri" olarak bilinen bu yeni uygulama, ortaokul öğrencilerinin temel becerilerini erken yaşta geliştirmeyi amaçlıyor.

Program aynı zamanda öğrencilere erken dönemde mesleki beceriler kazandırarak, akademik ve mesleki başarılarını artırmayı, geniş kariyer seçenekleri sunmayı, iş hayatına uyumlarını kolaylaştırmayı ve yaşam boyu öğrenme felsefesini aşılamayı hedefliyor.

Beceri Geliştirme Programı'na, en az 7. sınıf düzeyinde resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören gönüllü öğrenciler katılabilecek. İlerleyen zamanda lise öğrencilerinin de programa başvurması bekleniyor.

Programın uygulanması için, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında mevcut ders programlarına dayanılarak "55 kurs programı" hazırlandı.

Katılımcılar, ilk olarak 8 saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimine tabi tutulacak ve daha sonra kendi ilgi alanlarına yönelik kursları seçebilecekler.

Programın uygulanması için Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nde değişiklikler yapıldı ve uygulama kılavuzu hazırlandı.

Kurslara katılmak isteyen öğrencilerin sınıf seviyesine uygun öğrenim görmesi sağlanacak ve öğretmenler, sadece kendi uzmanlık alanlarına uygun kurslarda görev alabilecekler.

Beceri geliştirme programlarında öğrenci başarısı, ilgili modüler kurs programlarına uygun şekilde değerlendirilecek ve başarı belgesi ile ödüllendirilecekler.

Program başladıktan sonra yeni kurslar da sisteme eklenecek ve programın kapsamı genişletilecek.