Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 21 Şubat 2024 tarihli ve 97204474 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile okul ve kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ve 2014/16 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesi hükümleri doğrultusunda Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

PMYO Sınav Usulsüzlüğü: 8 Gözaltı PMYO Sınav Usulsüzlüğü: 8 Gözaltı

Çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesinin yedinci fıkrasında, "İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir." ifadesi bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi" videoları, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Platformuna yüklenmiştir. Bundan sonra, Bakanlık tarafından çalışanlara verilecek tekrar temel İSG eğitimlerinin, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Platformu üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda alınacak eğitimlerin, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) "https://www.oba.gov.tr/" Platformu üzerinden alınması gerekmektedir.