Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetimizin 100. yılının görkemiyle uyumlu olarak, 2024-2028 Stratejik Planı'nı kamuoyuna duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, plan, 7 amaç, 33 hedef, 130 performans göstergesi ve 147 stratejiyi içeriyor. Bu kapsamlı planın oluşturulmasında, 94 bin 747 iç paydaş ve 16 bin 726 dış paydaşın görüşleri değerlendirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, stratejik planın eğitim alanındaki faaliyetlerin yönetiminde ve milli eğitimde atılacak adımlarda rehberlik edeceğini belirtti. Ayrıca, planın temel hedeflerinden birinin, motivasyonu yüksek, özgüven sahibi, merak eden ve sorgulayan, aynı zamanda erdemli, merhametli ve vicdanlı gençler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Bakan Tekin, planın Türkiye'nin sahip olduğu değerleri ve birikimleri geleceğe taşıyarak, 2053 ve 2071 hedefleriyle uyumlu bir şekilde Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşa edeceğine olan inancını dile getirdi. Cumhuriyetimizin 100. yılının görkemiyle güçlenen bu planın, maarif davasını layıkıyla yürütmek için bir rehber olacağını ifade etti.

Stratejik planın içeriğine dair bilgiler de paylaşıldı. 7 amaç ve 33 hedefin yanı sıra, hedeflere ulaşılmasını ölçmek üzere 130 performans göstergesi ve 147 strateji belirlendi. Planın 5 yıllık perspektifte yaklaşık maliyetleri de hesaplandı. Ayrıca, hedeflerin gerçekleşme durumlarını takip etmek amacıyla "Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modeli" oluşturuldu.

Altın ve dolar yatırımı olan için kritik uyarı geldi! Elimde altın var, faize mi borsaya mı geçsem? İşte detaylar... Altın ve dolar yatırımı olan için kritik uyarı geldi! Elimde altın var, faize mi borsaya mı geçsem? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı, eğitimde erişim ve fırsat eşitliğini güçlendirmeyi, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek sağlamayı, ölçme ve değerlendirme mekanizmasını geliştirmeyi ve öğretim programlarını çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir belge olarak dikkat çekiyor.