A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosu açıklandı A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosu açıklandı

MHP'nin 100 maddelik anayasa teklifi, partinin Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız tarafından açıklandı. Anayasa tasarısında Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı bir madde bulunmadığını belirten Yıldız, MHP'nin anayasanın ilk 4 maddesi ile 66. maddesinde değişiklik yapılmasına karşı çıkacağını dile getirdi.

Fethi Yıldız, MHP'nin hazırladığı anayasa teklifinin vatandaşlık esaslarını düzenleyen ilk 4 maddenin korunmasını ve 66. maddeye dokunulmamasını vurguladı. Anayasanın sistematiğinin korunması gerektiğini savunan Yıldız, "Sivil, demokratik bir anayasa yapılması için halkımıza borcumuz var. Hazırladığımız anayasa, 400 milletvekilinin oyu ile Meclis'ten geçse bile yine halk oylamasına sunulmalı. Son sözü halkımız söylemeli" dedi.

MHP'nin anayasa teklifinde yer alan önemli düzenlemeler şunlar:

 • Anayasadaki il esası korunacak ve bölgesel sistemler anayasaya dahil edilmeyecek.
 • Cumhurbaşkanı yardımcılığı iki kişi ile sınırlandırılacak ve seçimle gelmeleri sağlanacak.
 • Hükümet programı TBMM'ye sunulacak ve Meclis'te okunacak.
 • Milletvekili dokunulmazlığı yeni esaslara bağlanacak ve dokunulmazlık istismarı önlenmeye çalışılacak.
 • TBMM Başkanı tarafsız olacak ve itilaflarda arabuluculuk yapacak.
 • TBMM İç Tüzüğü ve İnfaz Kanunu değiştirilecek.
 • Merkez Bankası anayasal statüye kavuşturulacak.
 • Kanun teklifleri daha kapsamlı bir şekilde Meclis'te tartışılacak ve STK'ların görüşleri alınacak.

Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile 66. maddesine dokunulmayacağı belirtildi. Bu maddeler:

 1. Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
 2. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
 3. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.
 4. Anayasanın 1. maddesindeki Devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2. maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
 5. Türk Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk'tür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.