Resmi Gazete'de paylaşılan TCMB kararında, "Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer" şk-eklinde ifade edildi.


TCMB tarafından en son 23 Aralık 2023 tarihinde aktarışan oranlara göre; reeskont işlemlerinde yapılan iskonto oranı yüzde 43,25, avans işlemlerinde yapılan faiz oranı yüzde 44,25 civarındaydı.

Belediye Başkanı, Makam Odasında Erdoğan'ın Fotoğrafını İndirmişti! Kendisine Erdoğan Fotoğraflı Protesto Yapıldı Belediye Başkanı, Makam Odasında Erdoğan'ın Fotoğrafını İndirmişti! Kendisine Erdoğan Fotoğraflı Protesto Yapıldı

Reeskont; iskonto yapılmış, başka bir söylemle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan değerlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) şeklinde adlandırıyor.