Erdursun açıklamasında, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memuriyete başlayan devlet çalışanları için 3600 ek gösterge, emekli aylıklarında herhangi bir iyileştirme sağlamadığını ifade etti. Bu tarih öncesinde ise memuriyete başlamış olanlar için ise durum farklılık gösteriyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın gerçekleştirdiği görüşmelerde ele alınan bu düzenleme, tazminat ve emekli maaşlarını etkileyeceği düşünülse de, Erdursun'un vurguladığı gibi 2008 sonrası memurlar için bu beklenen bir avantaj sağlamıyor.

2008 Öncesi ve Sonrası Memurlar Arasındaki Fark

SGK Uzmanı, 2008 öncesinde göreve başlayan memurların emekli aylıklarının, 2008 sonrası göreve başlayanlara kıyasla yüzde 30 daha fazla olduğunu belirtti.

Uzmanlardan korkutucu uyarı: Antibiyotiğe dirençli süper mikroplara dikkat Uzmanlardan korkutucu uyarı: Antibiyotiğe dirençli süper mikroplara dikkat

Yasal Değişikliklerin Etkisi

Erdursun, 2008 yılında kabul edilen 5510 sayılı yasa ile çalışma hayatında yapılan değişikliklerin, memurların emekli aylıklarını olumsuz etkilediğini, halkın yararına olmayan bu değişikliklerin birçok yasal hakkı elinden aldığını ifade etti. Bu yasanın getirdiği düzenlemeler, özellikle 2008 sonrası memurların emekli aylıklarında beklenen artışın gerçekleşmemesine neden oluyor.

Memur Sendikaları

Erdursun, memur sendikalarının bu konuda yeterince bilgilendirme yapmadığını ve memurların çoğunun hâlâ 3600 ek gösterge düzenlemesinin emekli aylıklarına etkisi konusunda yanlış bir beklenti içinde olduğunu dile getirdi.