Memurlara giyecek ve yakacak yardımı için TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi hakkında bilgili veren Vekil Kılıç, gerekçe olarak kamu çalışanlarının ile emeklilerin bir nebze de olsa rahatlaması için sunduğunu belirtti. Sözkonusu teklifte memura, Ocak ayında bir kez ödenmek üzere 2.000 TL giyecek yardımı yapılmasını ayrıca emekliler dahil memurlara Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat ayları için biner lira yakacak yardımı yapılması için 'Memurlar Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılması talebine ilişkin maddeleri paylaştı. 

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın ilgili kanun teklifi değişikliğine dair paylaştığı maddeler:

''Memurları Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim.''

MADDE 1- Maddede yapılan değişiklikle, kamu hizmetlerini yürüten memurlar ve sözleşmeli personele devlet tarafından her yılın ocak ayında bir kez ödenmek üzere 2.000 TL giyecek yardımı yapılması amaçlanmaktadır.
MADDE 2- Maddede yapılan değişiklikle, kamu hizmetlerini yürüten memurlar ve sözleşmeli personele devlet tarafından Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında, yılda 4 kez lOOO'er TL ısınma ve doğalgaz giderlerini karşılamak üzere yakacak yardımı yapılması amaçlanmaktadır.
MADDE 3- Eklenen ek madde ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alalara; Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylannda, yılda 4 kez lOOO'er TL ısınma ve doğalgaz giderlerini karşılamak üzere yakacak yardımı yapılması amaçlanmaktadır.
MADDE 4- Yürürlük maddesidir.
MADDE 5- Yürütme maddesidir.