Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından 14 günlük maaşların ne zaman yatacağı belli oldu. Katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark 15 Ocak'tan sonra yatırılacak. İşte o yazı

Sayı :
Konu
E-83993637-929-1819972
KBS Duyurusu
GAZ
T.C.
HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
DAĞITIM YERLERİNE
PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU
SIRA NO: (2023/1)
05.01.2023
Bakanlığımız Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından,
01/01/2023-30/06/2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayıları belirleyen mali ve
sosyal haklar konulu, 05/01/2023 tarihli ve 1818123 sayılı 1 Sıra No.lu Genelge yayımlanmış
bulunmaktadır.
Buna göre, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden maaş işlemleri
yürütülen kamu personelinin maaş/ücret hesaplamasında esas alınacak katsayı, puan gibi referans
bilgileri Sistemde tanımlanmış olup 06/01/2023 tarihi itibarıyla da maaş hesaplamasına açılacaktır.
Diğer taraftan, "Personel Ödemeleri İle İlgili 2023 Yılı Yeni Yıl İşlemleri Kılavuzu" 02.01.2023
tarihinde Genel Müdürlüğümüz Web Sayfasının Uygulama Kılavuzları
(https://muhasebat.hmb.gov.tr/kbs-kilavuzlari) bölümüne eklenmiş ve yapılan KBS duyuruları ile
kullanıcılar bilgilendirilmişti.
Ayrıca, Sistemde kayıtlı kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşme ücretleri kişi
bazında %16,48 oranında merkezden artırılmış olup Sistemde hesaplatilmadan önce gerekli kontrollerin
yapılması gerekmektedir.
Katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark maaşlar ile ilave artışlara yönelik hesaplama ve
ödeme işlemleri 15 Ocak tarihinden sonra yapılacaktır.
Bilgileri ile maaş ödeme sürecinde herhangi bir sorun yaşanmaması bakımından harcama
birimleri ile muhasebe birimlerince gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz
ve rica ederim.
Mahmut VAROL
Bakan a.
Muhasebat Genel Müdür V.