Türkiye Büyük Millet Meclisi, bayram bitiminde yoğun bir çalışma planına dahil olacak. Öncelikli olarak ekonomiden, turizmden enerjiye, yargıdan içişlerine pek çok alanda önemli kanun teklifleri masaya yatırılacak.

Meclis Genel Kurulu'nun nisan ayındaki başlığı, daha önce komisyonlarda onaylanan turizm ve enerji teklifleri.

Enerji teklifine göre yerli üretim ve diğer kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına dağıtılabilecek. Enerji verimliliğini çoğaltmak amacıyla oluşturulan projeler, 15 milyon lirayı aşmayacak şekilde yüzde 30'u oranında destek verilecek. İçme-kullanma suyu noktaları, sulak alanlar ile kıyı ve sahil şeritleri dışında olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulumu yapılabilecek.

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret taleplerine Bakan Yusuf Tekin'den açıklama Özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret taleplerine Bakan Yusuf Tekin'den açıklama

Turist rehberliği kanuna düzenleme

Turizme yönelik kanun teklifinde ise turist rehberliğine ilişkin çalışmalar önem arz ediyor.

Buna göre mesleğe kabul şartlarını taşıyana adaylar, yabancı dil yeterlilik belgesi olmasa bile Türkçe turist rehberi olarak görev yapabilecek. Seyahat acenteleri müşterileri, bilgileri dışında başka bir işletmeye gönderirse hem belgeleri ge.erliliği yitirecek hem de 5 yıl süreyle acente olarak çalışamayacak.

Kripto paralara düzenleme Meclis gündemine geliyor

Kripto varlıklara yönelik kanun teklifi de Meclis'te görüşülecek. Yaklaşık 30 maddelik teklif ile öncelikle kripto varlıkların hukuki tanımı gerçekleşecek.

Varlıkların ihraç, dağıtım ve alım satımını yapanların uyacakları kurallar netlik kazanacak.

Ruhsatsız silaha ceza değişiyor

Mayıs ayında, yaklaşık 30 madde olacağı değerlendirilen İçişleri Bakanlığı ile ilgili kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulacağı beklentiler arasında.

Teklif ile "vahim silah" olarak isimlendirilen "otomatik silahların" tüm parçaları artık ruhsat taşınması gerekli olacak. Böylece bu silah parçalarının ayrı ayrı temin edilip sonrasında birleştirilmesinin önüne geçilecek. Ruhsatsız silahta cezalar da yeniden düzenlenerek daha fazla olacak.

9. Yargı Paketi Meclis'te

Mayıs ayında 9'uncu yargı paketinin de Meclis gündeminde olacağı düşünülüyor. Pakette özellikle cezasızlık algısının kırılmasına yönelik çalışmalar ön planda olacak.