Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürlerine önemli bir uyarı yaparak ''Taşınır Geçici Alındı'' konusunda bir açıklama yaptı. Bakanlık, yapılan incelemeler sonucunda taşınırların devir işlemlerinin zamanında yapılmadığını ya da hiç yapılmadığını tespit ettiğini belirtti.

Karne Not Sistemi Değişti! E-Okul Yenilendi! O Tarihten Sonra Erişime Kapanacak! Karne Not Sistemi Değişti! E-Okul Yenilendi! O Tarihten Sonra Erişime Kapanacak!

Açıklamada, bazı taşınırların hala devreden birimin muhasebe kayıtlarında göründüğü ve taşınırların yönetim hesabı verilmesine imkân verecek şekilde kaydedilmediği ifade edildi. Bu nedenle, Bakanlık tarafından başka birimlere devir edilen taşınırların ''Taşınır Geçici Alındı'' belgesi düzenlenerek devir işlemlerinin zamanında yapılması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bakanlığımız taşınır mal hesaplarının incelenmesi sonucunda; merkez ve taşra birimlerinde, başka birimlere devir suretiyle fiilen çıkışı yapılan taşınırlara ilişkin taşınırları devralan birimler tarafından "Taşınır Geçici Alındı" belgesinin düzenlenmediği, devir işlemlerinin yapılmadığı ya da zamanında yapılmadığı tespit edilmiştir. Taşınırlardan bazılarının hâlen devreden birimin muhasebe kayıtlarında göründüğü, dolayısıyla taşınır kayıtlarınında harcama birimlerinin ayrı ayrı yönetim hesabı vermesine imkân verecek şekilde tutulmadığı belirlenmiştir.


Bu kapsamda, Bakanlığımız merkez ve taşra birimleri tarafından başka birimlere devir suretiyle fiilen çıkışı yapılan taşınırlara ilişkin, taşınırları devralan birimler tarafından "Taşınır Geçici Alındı" belgesinin düzenlenerek, taşınır devir işlemlerinin zamanında yapılması; kayıtlarının, devreden/devralan birimin muhasebe kayıtlarında, harcama birimlerinin ayrı ayrı yönetim hesabı vermesine imkân sağlayacak şekilde tutulması hususunda;

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Ercan TÜRK
Bakan a.
Strateji Geliştirme Başkanı