Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 6 Ocak 2022 tarihli DYK, İYEP Hizmet Puanları Konulu resmi yazıda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev yapan öğretmenlerin kursların başlama ve bitiş tarihleri ile yer değiştirme dönemindeki hizmet puanları konularında tereddüte düşülen konulara cevap verdi.

İşte MEB Personel Genel Müdürlüğünü O Görüş Yazısı

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : Konya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 04.01.2023 tarihli ve 67612209 sayılı yazısı.

İliniz Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev yapan öğretmenlerin kursların başlama ve bitiş tarihleri ile yer değiştirme dönemindeki hizmet puanları konularında tereddüte düşüldüğü hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir.


Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 40 incı maddesinin dördüncü fıkrasında; "Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir." hükmü ile beşinci fıkrasında; " (5) Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir." hükmü yer almaktadır.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamındaki hizmet puami, MEBBIS/e-Personel/Görev Bilgileri/Destekleme ve Yetiştirme Kursları ekranında yer alan kayıtlar; belleticilik kapsamındaki hizmet puanı ise MEBBIS/e-Personel/Görev Bilgileri/Belletmen Görevlendirme Bilgileri ekranında yer alan kayıtlar esas alınarak hesaplanmaktadır.

Bu kapsamdaki kayıtlar en fazla bir yıllık girilebilmekte, ileriki tarihlere ilişkin kayıtlara hizmet puanı verilmemekte, hizmet puanı içinde bulunulan aya ait olan bir kayıt bulunması halinde ayın ilk gününde sisteme yansımaktadır.


Bilgilerini rica ederim..