Yeni matematik müfredatı, öğrencilerin "en merkezi matematiksel becerilerini" geliştirmeyi amaçlayarak oluşturuldu. Matematik müfredatı komisyonları, sahadan gelen geri bildirimler, ulusal ve uluslararası değerlendirmelerin sonuçları, farklı ülke programlarının yaklaşımları, güncel araştırmaların sonuçları gibi çeşitli kaynakları dikkate alarak yaklaşık 100 uzmanın katılımıyla hazırlandı.

Kalamış’ta Fenerbahçe ile Galatasaraylı taraftarlar arasında kavga çıktı Kalamış’ta Fenerbahçe ile Galatasaraylı taraftarlar arasında kavga çıktı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hazırlanan yeni matematik müfredatı, beceri odaklı, anlam ve ihtiyaç temelli bir yaklaşım benimsedi. Programın amacı, matematiği korkulan ve ezberlenen bir ders olmaktan çıkarıp sevilen ve keşfe açık hale getirmek.

Yeni müfredatta, öğrencilere kazandırılması hedeflenen 5 matematik alan becerisi şunlardır: matematiksel muhakeme, matematiksel problem çözme, matematiksel temsil, veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme, matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma.

Matematik müfredatı için yatay ve dikey komisyonlar kuruldu. Yatay komisyonlar, her düzeydeki matematik konularını kapsarken, dikey komisyonlar ise konular arasındaki geçişleri ve bağlantıları sağlamak için oluşturuldu.

Yeni programda, özellikle integral gibi konuların öğretimi yeniden ele alındı. Öğrencilerin türev ve integral kavramlarını daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla bu konuların işlenme şekli ve içeriği değiştirildi. İntegral konusunun, matematiksel becerilerin gelişimini sağlamak adına üniversite düzeyine bırakılması kararlaştırıldı.

Programın hazırlanmasında öğretmenlerin ve akademisyenlerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının da katkısı oldu. Programlar, uzun süreçler boyunca titizlikle incelendi ve geliştirildi. Hem çevrim içi toplantılar hem de yüz yüze çalıştaylar düzenlendi ve bu süreçte farklı disiplinler arası bağlantılar kuruldu.

Yeni matematik müfredatı, Türkiye'deki eğitim sisteminin yanı sıra dünya genelindeki matematik eğitimine de katkı sağlayacak bir yapıda tasarlandı. Program, öğrencilere analitik düşünme, problem çözme ve veri analizi gibi temel becerileri kazandırmayı hedefliyor.