Türkiye'nin Demografik Tablosu Değişiyor! Nüfus Artışında Belirgin Düşüş Var Türkiye'nin Demografik Tablosu Değişiyor! Nüfus Artışında Belirgin Düşüş Var

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde güncellendi. Bu kapsamda yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı ve marketlerde yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti.

Yapılan değişiklikle birlikte, gıda ambalajlarında yer alacak etiketlerde yeni düzenlemelere gidilecek. Artık ambalajların üzerinde "Aroma verici maddeyi içerir. Foto dönüşümünü önlemek için ışıktan koruyun" ibaresi bulunacak.

Yönetmelik, gıdalarda kullanılan aroma vericileri, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerini, bu bileşenlerin üretiminde kullanılan kaynak materyalleri ve bunların kullanım koşulları ile etiketleme kurallarını belirliyor.

Değişiklikler, AB Tüzüğü'nde yapılan güncellemeler ışığında yapıldı. Bu doğrultuda, aroma verici etiketleme zorunluluğu uygulanmaya başlandı.

Ayrıca, tüketiciye sunulmayan aroma vericiler için ek etiket bilgisi zorunlu hale getirildi. Aroma verici madde içeren ambalajlarda veya kaplarda "Aroma verici maddeyi içerir. Foto dönüşümünü önlemek için ışıktan koruyun" ibaresi yer alacak, aynı zamanda "Işıktan uzak tutun" şeklinde ek bir ibare bulunacak.