Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Konuşmasında, belediye olarak yeşil alanları çoğaltma ve koruma politikalarına odaklandıklarını belirterek, özellikle yerel halkın bu sürece katılımını teşvik ettiklerini ifade etti.

Yavaş, "Biz betondan değil yeşilden yanayız" diyerek, yeşil alanların artırılması ve şehrin doğal dengesinin korunması gerekliliğine vurgu yaptı. Belediyenin, Ankara'nın sosyal ve ekonomik dokusunu güçlendirmek amacıyla tarım ve rekreasyon alanlarını geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Bu kapsamda, yerel halkın tarım ve çiçek üretimi gibi faaliyetlere katılımını teşvik etmek için çeşitli projeler geliştirildiğini aktardı.

Ayrıca, Yavaş'ın konuşmasında önemli bir vurgu da şehrin geleceğine yönelik tarımın ve doğal yaşamın öneminin altını çizmesiydi. "Artık önümüzdeki 10-20-30 yıllardaki savaşlar gıda savaşları olacak" diyerek, tarımın stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

İstatistikler Gösteriyor! Türkiye'de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma 2023'te Hangi Gruplarda Arttı, Hangilerinde Azaldı? İstatistikler Gösteriyor! Türkiye'de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma 2023'te Hangi Gruplarda Arttı, Hangilerinde Azaldı?

Yavaş ayrıca, Ankara'nın yeşil dokusunu güçlendirmek için başlatılan projelerin detaylarına da değindi. Özellikle İkinci Yüzyıl Parkı veya İkinci Atatürk Orman Çiftliği Parkı gibi büyük ölçekli projelerin, şehre nefes aldıracak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakacak nitelikte olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, Yavaş'ın konuşması, Ankara'nın yeşil alanlarını artırma ve şehrin sürdürülebilirliğini sağlama yolunda atılan adımlara odaklanarak, yerel halkın katılımını ve şehrin doğal dokusunu koruma çabalarını ön plana çıkardı.