Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere ilişkin mevzuatta yapılan değişiklikler, bugünkü resmi gazetede yayımlandı. İşte bu değişikliklerin bazıları...

 1. Sınıf Geçme Şartlarının Zorlaştırılması: Mevcut sistemdeki sınıf geçme şartları daha katı hale getirilmiştir. Öğrencilerin sınıfı geçebilmeleri için daha fazla başarı göstermeleri gerekecektir.

 2. Devamsızlıklara Düzenleme: Öğrenci devamsızlığına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Öğrencilerin devam zorunluluğu daha sıkı bir şekilde denetlenecektir.

 3. Açık Liselere Kaçışın Önlenmesi: Açık liselere yönelme eğiliminin önlenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin daha fazla okula devam etmeleri teşvik edilmek istenmektedir.

 4. Nakil ve Geçişlerin Düzenlenmesi: Öğrenci nakil ve geçişleri daha kontrollü bir şekilde yapılacaktır.

 5. Cep Telefonu Kullanımı Yasak: Okullarda öğrenciler tarafından cep telefonu kullanımı yasaklanmıştır.

 6. MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) Projesinin Sonlandırılması: Bakan Özer tarafından her meslek lisesine mesleki eğitim merkezi (MESEM) açılması projesi rafa kaldırılmıştır. Mevcut MESEM'ler kapatılarak öğrenciler bağımsız MESEM'lere nakledilecektir.

 7. Sınıf Geçme Sistemi: Yeni sınıf geçme sistemi sadece bu yıl 9. sınıflara uygulanacaktır. 10, 11 ve 12. sınıflar eski mevzuata tabi olacaklardır.

 8. Türk Dili ve Edebiyatı Sınavları: Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin ilk sınavlarında yabancı dil sınavları gibi dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı sınavlar yapılacaktır.

 9. Sınıf Geçmede Başarısız Dersler: Başarısız dersi olan öğrencilerin yıl sonu ortalamasının 50 olması durumunda sınıf geçmeleri uygulaması sadece tek dersten başarısız dersi olanlar için geçerli olacaktır.

 10. Sorumlu Geçme: 3 dersten sorumlu geçme uygulaması yıl sonu başarı puanı en az 50 olanlar için geçerli olacaktır.

 11. Toplum Hizmet Uygulaması: Toplum hizmet uygulaması "Sosyal Sorumluluk" olarak değiştirilmiştir.

  Lise Öğrencisi Okulun 3. Katından Düşerek Yaralandı Lise Öğrencisi Okulun 3. Katından Düşerek Yaralandı
 12. Hamile Öğretmenler: Hamile öğretmenlerin doğumdan sonra (analık izninden sonra) istememeleri halinde bir yıl süreyle nöbet görevi verilmemesi uygulaması iki yıla çıkarılmıştır.

 13. Sınıf Tekrarı Önleme: Sınıf tekrarı riski olan öğrencilere yönelik önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu kurulacaktır.

 14. Merkezi Sınavlar: İlçe, il ve ülke bazında merkezi sınavlar yapılabilecektir.

 15. Alan Değişikliği: Alan değişikliği kriterlerinde değişikliğe gidilmiştir.

Bu değişikliklerin bir kısmı bu yıl 9. sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacak.