İzmir'de bir gıda pazarlama şirketinde müşteri yöneticisi olarak çalışan E.G, iş yerinde argo ve küfürlü ifadeler kullanan erkek mesai arkadaşlarını uyardı. Ancak uyarılarına rağmen durum düzelmedi ve E.G, işten çıkarıldı. E.G'nin işe iade davasını kazanmasının ardında, mahkemenin erkek çalışanların benzer davranışlarına tolerans gösterilirken, E.G'nin tepkisinin makul olduğu ve feshin ölçülü olmadığına karar verdi.

Mahkeme, E.G'nin kullandığı küfürlü ifadenin saygı ve nezaket sınırlarını aşan bir davranış olduğunu kabul etti. Ancak, bu davranışın sürekli küfürlü ve argo konuşmalara maruz kalan E.G'nin tepkisi olduğunu ve bu nedenle feshin ölçülü olmadığını belirtti. Ayrıca, iş yerinde yapılan disiplin soruşturmasında sadece E.G'nin iş akdinin feshedilmiş olmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dikkat çekti.

TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi TSK personeline ilişkin teklif Komisyonda kabul edildi

İzmir 19. İş Mahkemesi'nin verdiği karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi tarafından da desteklendi. İstinaf başvurusu esastan reddedilen dosyada, E.G'nin feshe gerekçe yapılan eyleminin iş yerinde çalışma barışını bozduğunun ispat edilememiş olması ve feshin ölçüsüz bulundu.