Sakarya'da bir özel okul, avukatı aracılığıyla bankaya karşı dava açtı. Davada, bankanın, çekilip erken kapatılan üç ayrı kredi için istihbarat ve erken kapama ücreti adı altında tahsil ettiği ücretlerin iadesi talep edildi. İlk derece mahkemesi ve istinaf mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kararı bozarak önemli bir emsal oluşturdu.

LGS'deki soru yargıya taşındı: MEB'e dava açıldı LGS'deki soru yargıya taşındı: MEB'e dava açıldı

Kararın içeriği

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kredi kullanımı sırasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle de alınamayacağını belirtti. Kararda, davacının kredilerinde kredi kullanım esnasında istihbarat ücreti talep edilmediği ve tahsil edilmediği vurgulandı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 10 Şubat 2020 tarih ve 2020/4 sayılı tebliği ile bankaların istihbarat ücreti uygulamasına son verdiği belirtildi.

Borçlular için önemli bir adım

Yargıtay'ın bu kararı, kredi borçlarını erken kapatmayı düşünen borçlular için önemli bir emsal teşkil ediyor. Karar sayesinde borçlular, bankaların yasal olmayan şekilde istihbarat ücreti talep etmelerine karşı haklarını koruyabilecekler.