Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KOBİ'lere yönelik kredi garanti mekanizmasında yapılacak düzenlemelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Mayıs ayında Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle KOBİ tanımında değişiklik yapıldığını belirten Şimşek, işletmelerin KOBİ olarak kabul edilmesi için gereken yıllık net satış hasılatları veya mali bilanço tutarlarının yeniden belirlendiğini vurguladı. Mikro işletmeler için azami kredi garanti limitinin 10 milyon liraya, küçük işletmeler için 100 milyon liraya, orta büyüklükteki işletmeler için 500 milyon liraya çıkarıldığını ifade etti.

Şimşek, Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteği Kararı'nda değişiklik yapacaklarını ve bu karar ile yönetmelikteki hükümlerin uyumlulaştırılmasını amaçladıklarını belirtti. KOBİ'lerin ülke üretiminde ve istihdamında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Şimşek, KOBİ tanımındaki sınırların artırılmasıyla bu işletmelerin devlet desteklerinden daha fazla yararlanmasının sağlandığını ifade etti. Ayrıca, kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ başına kullanılabilecek azami kredi garanti limitlerinin artırılacağını duyurdu. Buna göre, mevcut uygulamada bir KOBİ'nin en fazla 100 milyon lira kredi garantisi kullanabileceği rakam 150 milyon liraya çıkarılacak, büyük firmalar için ise 350 milyon liradan 500 milyon liraya yükselecek.

Bomba kulis: DP'li Cemal Enginyut CHP'den belediye başkanlığına hazırlanıyor Bomba kulis: DP'li Cemal Enginyut CHP'den belediye başkanlığına hazırlanıyor

Şimşek, Karar'a ekleyecekleri geçici bir hükümle KOBİ tanımı dışında olan, ancak yeni yönetmelikle KOBİ tanımına dahil edilen işletmelerin, 31 Aralık 2023 tarihine kadar KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kredi garanti limitlerinden yararlanabilme imkanına sahip olacaklarını belirtti. Bakan, gelecekte de KOBİ'ler ve diğer işletmeler için daha etkili finansman kanallarının kullanılması için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.