İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 16 Nisan 2022 tarihli Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali için dava açmıştı.

Belediye, yönetmelik değişikliğinin bazı işletmelere ayrıcalık getirebileceği ve kıyı kanununa aykırı yapılaşmaların denetimini zorlaştırabileceği endişesiyle hareket etti. Bu durumu yargıya taşıyan İBB, hukuksal dayanağını bu değişikliklerin kamunun çıkarlarına aykırı olduğunu düşünmesine dayandırdı.

Danıştay 4. Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazını haklı buldu ve söz konusu yönetmelik değişikliğini hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararında, kıyı ve sahil şeritlerinin kullanımında öncelikle kamu yararının gözetilmesi gerektiğini ve bu ilkenin Anayasa ve Kıyı Kanunu tarafından korunduğunu vurguladı. Ayrıca, kıyı kenar çizgisinin değiştirilmesi için öngörülen yeni itiraz yolunun mevcut kıyıların korunmasına aykırı olabileceğine dikkat çekti.

Bakan Tekin: Dil derslerini dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik Bakan Tekin: Dil derslerini dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik

Mahkeme kararında, söz konusu yönetmelik değişikliğinin kıyı kanununa uygun olmadığına dair ciddi endişeler dile getirildi. Yönetmelikte yapılan değişikliklerin kamu yararı ve hizmet gereklilikleri doğrultusunda objektif kriterlere dayanmadığına ve dolayısıyla hukuki bir zeminde yeterince açıklanamadığına vurgu yapıldı. Ayrıca, bu değişikliklerin kıyıların daraltılmasına ve kıyıların kamuya açık kullanımını sınırlayabilecek nitelikte olabileceği belirtildi.

Sonuç olarak, Danıştay 4. Dairesi'nin kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda yönetmelik değişikliği iptal edilmiş oldu. Bu kararla birlikte, kıyıların korunması ve kamunun çıkarlarının gözetilmesi amacıyla daha dikkatli ve titiz bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği bir kez daha vurgulanmış oldu.